ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

واحد امر به معروف

  1.  زعفر یاوری بلوک آبادی
  2.  سید رضا پور اسماعیل
  3.  اصغر فراهانی
  4.  محسن ارگی
  5.  مسعود مایانباری

 


امر به معروف و نهی از منکر واحد امر به معروف نهی از منکر واحد امر به معروف اتحادیه ستاد احیاء اتحادیه