ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

شرایط و مدارک مورد نیاز

بزودی شرایط و مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت فیلمبرداری در سایت اتحادیه بارگذاری می شود

مدارک صدور کارت فیلمبرداری شرایط صدور کارت عکاسی مجالس کارت خدمات عکس و فیلم مجوز خدمات عکس و فیلم مجالس مدارک صدور کارت مدارک صدور مجوز مجوز مجالس عروسی کارت مجالس عروسی کارت فیلمبرداری کارت عکاسی مجوز فیلمبرداری مجوز عکاسی مجوز فیلمبرداری مجالس