ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

صدور المثنی

مراحل صدور پروانه کسب المثنی

 

1- اعلام کتبی مفقودی

2- ارائه استشهاد محلی

3- ارائه تعهد نامه محضری

4- پرداخت دیون معوقه (حق عضویت )

5-پرداخت هزینه حق التمبر

5- صدور پروانه کسب المثنی

 


صدور المثنی المثنی جواز کسب المثنی جواز فیلمبرداری المثنی پروانه کسب المثنی جواز عکاسی صدور المثنی عکاسی photography عکاسی