ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

واحد مالی و اداری

  1. محمد علی تهرانی
  2. سرکار خانم کریمیان     
  3. سرکار خانم تقوی   
  4. علی مسئله گو    
  5. پیام قلی زاده 
  6. داود کرمی          
  7. سعید نوروزخان    
  8. علیرضا حسینی       
  9. پیروز گودرزیان     

 

 


واحد مالی واحد اداری واحد مالی و اداری واحد اداری اتحادیه واحد مالی و اداری اتحادیه عکاسان