ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

حق عضویت

ماده 14 قانون نظام صنفی :

افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه، مالیات و حق عضویت اتحادیه ذیربط خود را بپردازند.

 

*بخشنامه اتاق اصناف تهران:

طبق بخشنامه اتاق اصناف مورخه 1395/11/23 حق عضویت کلیه رسته های صنفی اتحادیه عکاسان وفیلمبرداران تهران برای سال 1396 به مبلغ 2/500/000 ریال بحروف ( دویست و پنجاه هزار تومان )است.

 

 

 


حق عضویت عکاسی حق عضویت واحد صنفی حق عضویت سالانه حق عضویت اتحادیه حق عضویت اتحادیه عکاسان