ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

تشکیل پرونده

بزودی مراحل تشکیل پرونده جهت صدور کارت فیلمبرداری در سایت اتحادیه بارگذاری می شود

تشکیل پرونده صدور کارت فیلمبرداری مراحل صدور کارت تشکیل پرونده کارت فیلمبرداری کارت فیلمبرداری مجوز عکاسی