ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

ابطال کارت مباشرت

 

1- حضور مدیر واحد صنفی

2- تحویل کارت مباشرت

3-ابطال کارت مباشرت

 


ابطال کارت مباشرت ابطال کارت مباشرت فیلمبرداری ابطال مباشرت شرایط ابطال شرایط ابطال مباشرت ابطال کارت مباشرت عکاسی ابطال پروانه مباشرت