ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

نتایج امتحانات فنی

مورخه 1397/09/13

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 27 نفر
_قبولی 14 نفر
_مردودی 4 نفر
_غایبین . 9 نفر
_شروع 10صبح ،پایان13:00

..........................................

مورخه 1397/08/01

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 22 نفر
_قبولی 13 نفر
_مردودی 9 نفر
_غایبین . نفر
_شروع 10صبح ،پایان13:30

..........................................

مورخه 1397/07/10

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 31 نفر
_قبولی 15 نفر
_مردودی 8 نفر
_غایبین 8 نفر
_شروع 10صبح ،پایان13:30

..........................................

مورخه 1397/06/06

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 24 نفر
_قبولی 11 نفر
_مردودی 11 نفر
_غایبین 2 نفر
_شروع 10صبح ،پایان12:30

..........................................

مورخه 1397/05/09

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 31 نفر
_قبولی 12 نفر
_مردودی 14 نفر
_غایبین 5 نفر
_شروع 10صبح ،پایان13:30

..........................................

مورخه 1397/04/12

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 53 نفر
_قبولی 31 نفر
_مردودی 7 نفر
_غایبین 15 نفر
_شروع 10صبح ،پایان14:30

..........................................

مورخه 1397/02/25
 

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 52 نفر
_قبولی 21 نفر
_مردودی 21 نفر
_غایبین 10 نفر
_شروع 10صبح ،پایان14:30

..........................................

مورخه 1396/12/15
 

*برگزاری آزمون امتحان فنی در اتحادیه

_تعداد ثبت نامی در آزمون 53 نفر
_قبولی 16 نفر
_مردودی 23 نفر
_غایبین 14 نفر
_شروع 10صبح ،پایان14:30

 

لینک خبر در کانال روابط عمومی اتحادیه

آزمون 1397/09/13

برگزاری آزمون فنی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

آزمون 1397/08/01

برگزاری آزمون فنی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

آزمون 1397/7/10

برگزاری آزمون فنی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

 

آزمون 1397/4/12

آزمون کمیسیون فنی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

آزمون کمیسیون فنی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

آزمون کمیسیون فنی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

آزمون 1396/12/15

آزمون کمیسیون فنی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

 

 

مطالب مرتبط :

----------------------------------

اعضای کمیسیون فنی

شرایط و مدارک مورد نیاز صدور جواز کسب

شرایط و مدارک مورد نیاز صدور کارت مباشرت

شرایط و مدارک مورد نیاز صدور کارت فیلمبرداری

آرشیو اخبار

آرشیو اطلاعیه ها


نتایج کمیسیون فنی نتایج آزمون نتایج آزمون فنی اتحادیه نتایج آزمونی فنی نتایج امتحانات امتحانات فنی عکاسی فیلمبرداری