ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

صدور المثنی

1- حضور مدیر واحد صنفی

2- اعلام کتبی مفقودی

3- اعلام مفقودی کارت فیلمبرداری از پلیس 10+

4- تکمیل فرم درخواست کارت فیلمبرداری

5- صدور و تحویل کارت فیلمبرداری به مدیر واحد صنفی

مدارک صدور المثنی شرایط صدور المثنی المثنی کارت فیلمبرداری المثنی کارت عکاسی شرایط المثنی مجوز فیلمبرداری صدور المثنی