ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

اعضاء کمیسیون بازرسی

۱_آقای رحمت اله قادری اصل (عضو هیئت مدیره )
۲_آقای پرهیز ارشدی (عضو هیئت مدیره )
۳_آقای حسینعلی قنبری
۴_آقای کرامت یوسف زاده
۵_ خانم فاطمه جهانگیری

 

                

لیست بازرسین افتخاری اتحادیه:

 -1آقای تقی شیرازی

 -2آقای امیر شیاری

 -3 آقای علیرضا هفت لنگ

 -4آقای ابوالقاسم مزروعی

 -5آقای امیر فرجی

 -6آقای محمود بکمحمدی

 -7آقای محمد نوری

-8 خانم اعظم نوروزی

 -9آقای امیر سلیمی

 -10خانم آزاده شفاء

 -11آقای امیر حسین ابوالفتح

 

 

 

 

مطالب مرتبط :

----------------------------------

اولین جلسه کمیسیون بازرسی سال 1397

جلسه کمیسیون بازرسی 1396/11/15

فراخوان جذب نیروی بازرس افتخاری

برگزاری جلسه مشترک هیئت مدیره با کمیسیون بازرسی

اخبار و مصوبات کمیسیون بازرسی

 

 


کمیسیون بازرسی اعضاء کمیسیون کمیسیون بازرسی عکاسان اعضاء کمیسیون اتحادیه بازرسی اتحادیه بازرسی اصناف بازرسی صنوف بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان تهران