ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

واحد بسیج اتحادیه

  1. زعفر یاوری بلوک آبادی
  2. علی نصیری
  3. سید رضا پور اسماعیل
  4. سید هاشم اطهری
  5. حسن نیکو منش
  6. گنجعلی محمدی
  7. مجید توکلی
  8. جواد گل آقایی
  9. مجید میر حسینی

 

                   


بسیج واحد بسیج بسیج اتحادیه بسیج اتحادیه عکاسان تهران واحد بسیج صنفی بسیج صنوف واحد بسیج اصناف