ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

فرم های مربوطه

بزودی فرم های مربوطه جهت صدور کارت فیلمبرداری در سایت اتحادیه بارگذاری می شود

 

 

 

مطالب مرتبط :

----------------------------------

شرایط و مدارک مورد نیاز صدور کارت فیلمبرداری

تشکیل پرونده کارت فیلمبرداری

تمدید کارت فیلمبرداری

ابطال کارت فیلمبرداری

صدور المثنی کارت فیلمبرداری


فرم های مربوطه فرم صدور کارت فیلمبرداری فرم های ثبت نام فرم های ثبت نام کارت فیلمبرداری فرم های صدور کارت فرم مجوز فیلمبرداری