ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

واحد روابط عمومی

  1. سید علیرضا هاشمی
  2. امیر فرشید اخوان فر
  3. مهدی کریم زاده
  4. همایون ابراهیمی
  5. تقی شیرازی
  6. خانم تجلی

   

 

  

   


    


واحد روابط عمومی روابط عمومی اتحادیه اعضاء روابط عمومی اعضای روابط عمومی اتحادیه روابط عمومی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران