ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

میزان نیاز اشتغال اتباع خارجی و ایجاد فرصت های شغلی ایرانیان

مورخه 1397/06/27       کد 166

 

همکاران گرامی :

احتراما" ، برابر نامه شماره  33/42183  مورخ 1397/06/21 از اتاق اصناف تهران و ضمیمه تصویر نامه  شماره 97/1/4689  مورخ 1397/5/21 از معاونت محترم سیاسی و انتظامی فرمانداری تهران و برابر تصویر نامه شماره 43911 مورخ  1397/03/13 از اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ، مقتضی است بموجب مفاد بند 2 دستور العمل مربوطه واحد های صنفی ، میزان نیاز اشتغال به اتباع خارجی مجاز و ایجاد فرصت های شغلی ایرانیان را بررسی نموده  و هماهنگی لازم را با پلیس نظارت بر اماکن انجام دهند./

 

دستور العمل اداره امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور مبنی بر بررسی میزان اشتغال اتباع خارجی و ایجاد فرصت شغلی ایرانیان

دستور العمل اداره امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور مبنی بر بررسی میزان اشتغال اتباع خارجی و ایجاد فرصت شغلی ایرانیان

دستور العمل اداره امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور مبنی بر بررسی میزان اشتغال اتباع خارجی و ایجاد فرصت شغلی ایرانیان

دستور العمل اداره امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور مبنی بر بررسی میزان اشتغال اتباع خارجی و ایجاد فرصت شغلی ایرانیان

دستور العمل اداره امور اتباع و مهاجرین وزارت کشور مبنی بر بررسی میزان اشتغال اتباع خارجی و ایجاد فرصت شغلی ایرانیان

 

مطالب مرتبط :

----------------------------------

ماده 39 قانون تامین اجتماعی ، ارسال لیست و پرداخت حق بیمه ماهانه کارگران در مهلت قانونی

ساماندهی اشتغال اتباع خارجی وفق رعایت قوانین و مقررات

آرشیو اخبار

آرشیو اطلاعیه ها

بخشنامه های اتاق اصناف

 

 


اتباع خارجی غیر مجاز فرصت های شغلی ایرانیان اتحادیه عکاسان تهران پلیس نظارت بر اماکن فرمانداری تهران اشتغال اتباع خارجی وزارت کشور