ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

مبلغ جریمه بکار گیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار

مورخه : 1399/04/08       کد 281

 

#اطلاعیه

 

همکاران گرامی

احتراماً ، برابر تصویر نامه شماره 19596 /33 ج مورخ 1399/4/7 اتاق اصناف تهران و با عنایت به مواد 120 و 181 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند ج ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتی مبنی بر اعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه در خصوص کارفرمایانی که اقدام به استفاده از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار نمایند، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال اتباع خارجی فاقد پروانه کار از تاریخ 1399/4/1 به میزان 3/184/045 ریال ( سه میلیون و یکصد و هشتاد و چهار هزار و پنج ریال ) می باشد لذا مقتضی است به نحو شایسته مراتب از طریق آن اتحادیه به اعضاء تحت پوشش اطلاع رسانی گردد

همچنین به پیوست تصویر نامه شماره 52089 مورخ 99/4/2 مدیرکل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در ارتباط با موضوع جهت بهره برداری همکاران اطلاع رسانی می گردد./

 

قاسم نوده فراهانی

رئیس اتاق اصناف تهران

 

مبلغ جریمه بکار گیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار در اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

 

مبلغ جریمه بکار گیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار در اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

 

 

 


قانون کار اتحادیه عکاسان تهران وزارت کار وزارت تعاون اتباع غیر مجاز پروانه کار افغان اتاق اصناف تهران دستمزد ورزانه