ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

رسته های صنفی

رسته های صنفی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران بهمراه کد آیسیک

کد آیسیک

حداقل متراژ

رسته های صنفی اتحادیه عکاسان

ردیف

749411

30 متر

عکاسی و فیلمبرداری معمولی و دیجیتالی (پرتره)

1

749412

50 متر

عکاسی و فیلمبرداری معمولی و دیجیتالی (پرتره) و تولید عکس رنگی ماشینی

2

749417

 60 متر

کارگاه تولید چاپ عکس رنگی ماشینی و دستی

3

749415

12 متر

دفتر عکسبرداری و فیلمبرداری مجالس

4

526071

20 متر

تعمیرگاه دوربین و تجهیزات و مواد اولیه عکاسی

5

749416

30 متر

چاپ عکس رنگی ماشینی فوری

6

523720

12 متر

فروشنده لوازم عکاسی و فیلمبرداری

7


رسته های اتحادیه رسته های صنفی عکاسان رسته های صنفی فیلمبرداران رسته های عکاسی رسته های فیلمبرداری رسته های صنفی کد آیسیک