ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

تاکید مجدد الزام دریافت و نصب کد رهگیری بهداشت

مورخه : 1399/05/16       کد 291

 

 

همکاران گرامی:

احتراماً ، برابر تصویر نامه شماره 32535 / 10ن مورخ 1399/5/13 اتاق اصناف تهران ، به پیوست تصویر نامه شماره 1072 مورخ 99/5/4 معاونت محترم بهداشت دانشکاه علوم پزشکی ایران با توجه به شیوع مجدد کرونا در خصوص تاکید مجدد بر الزام دریافت و نصب کدرهگیری توسط واحد های صنفی جهت اگاهی همکاران اطلاع رسانی میگردد

 

قاسم نوده فراهانی

رئیس اتاق اصناف تهران

تاکید مجدد اخذ کد رهگیری بهداشت و نصب در واحد های صنفی اتحادیه عکاسان تهران

تاکید مجدد اخذ کد رهگیری بهداشت و نصب در واحد های صنفی اتحادیه عکاسان تهران

تاکید مجدد اخذ کد رهگیری بهداشت و نصب در واحد های صنفی اتحادیه عکاسان تهران

 

 


کد بهداشت اتحادیه عکاسان تهران اتاق اصناف تهران علوم پزشکی ایران شیوع کرونا corona covid-19 کدرهگیری بهداشت واحدهای صنفی