ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

اعضاء کمیسیون بازرسی

  1. رحمت اله قادری ( عضو هیئت مدیره و عضو کمیسیون بازرسی )
  2. سید جواد موسوی ( رئیس کمیسیون بازرسی )
  3. سید عبدالرسول حسینی
  4. مجید توکلی
  5. جواد باباوند
  6. سپیده اسلامیان
  7.  

 

        رحمت اله قادری نایب رئیس اول اتحادیه و عضو کمیسیون بازرسی          سید جواد موسوی رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

 

              سید عبدالرسول حسینی نایب رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران           سپیده اسلامیان دبیر کمیسیون بازرسی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

        

           جواد باباوند گبلو عضو کمیسیون بازرسی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران            مجید توکلی عضو کمیسیون بازرسی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

 

 

 

لیست بازرسین افتخاری اتحادیه:

 

 

سید امیر میرباقری بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط :

----------------------------------

اولین جلسه کمیسیون بازرسی سال 1397

جلسه کمیسیون بازرسی 1396/11/15

فراخوان جذب نیروی بازرس افتخاری

برگزاری جلسه مشترک هیئت مدیره با کمیسیون بازرسی

اخبار و مصوبات کمیسیون بازرسی

 

 


کمیسیون بازرسی اعضاء کمیسیون کمیسیون بازرسی عکاسان اعضاء کمیسیون اتحادیه بازرسی اتحادیه بازرسی اصناف بازرسی صنوف بازرس افتخاری اتحادیه عکاسان تهران