ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

اعضاء هیئت مدیره

سال 1396

  1. زعفر یاوری بلوک آبادی
  2. رحمت اله قادری
  3. سید حمید اصفهانی
  4. سعید فروغی
  5. حسین کیانی
  6. محمد خاتم ساز
  7. اصغر فراهانی

       ......................................

       * پرهیز ارشدی (بازرس هیئت مدیره)

       ......................................

 

 

 

 

     

 

    

 

 


اعضاء هیئت مدیره اعضای هیئت مدیره اتحادیه هیئت مدیره اتحادیه عکاسان تهران اعضای هیئت مدیره اتحادیه عکاسان تهران عضو هیئت مدیره اتحادیه