ورود اعضاء   ورود مهمان
به سایت رسمی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خوش آمدید

اعضاء هیئت مدیره

سال 1396

  1. زعفر یاوری بلوک آباد
  2. رحمت اله قادری
  3. سید حمید اصفهانی
  4. سعید فروغی
  5. حسین کیانی
  6. محمد خاتم ساز
  7. اصغر فراهانی

       ......................................

       * پرهیز ارشدی (بازرس هیئت مدیره)

       ......................................

 

زعفر یاوری بلوک آباد رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران  رحمت اله قادری نایب رئیس اول اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

سید حمید اصفهانی نایب رئیس دوم اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران  سید فروغی دبیر هیئت مدیره اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

حسین کیانی خزانه دار هیئت مدیره اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران  محمد خاتم ساز عضو هیئت مدیره اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران

اصغر فراهانی عضو هیئت مدیره اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران  پرهیز ارشدی بازرس هیئت مدیره اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران    

 

    

مطالب مرتبط :

----------------------------------

مصوبات هیئت مدیره

تاریخچه هیئت مدیره

جلسه تغییر و تحول اعضای جدید هیئت مدیره

نتایج نشست اتحادیه عکاسان با اتحادیه تالارهای پذیرایی تهران

اعلام مدارس متخلف

 

 


اعضاء هیئت مدیره اعضای هیئت مدیره اتحادیه هیئت مدیره اتحادیه عکاسان تهران اعضای هیئت مدیره اتحادیه عکاسان تهران عضو هیئت مدیره اتحادیه